13.01.2016

Oznámení o vadání opatření obecné povahy