15.05.2015


Obecní úřad pro místní občany zajistil velkoobjemový kontejner, který bude před budovou OÚ Malešovice přistaven
od 15. 05. do 18. 05. 2015
 
VOK je učen pro objemný odpad z domácností, jako jsou koberce, nábytek, matrace aj. Kontejner není určen pro odpady podnikatelů a pro odpady osob z jiných obcí.
Nelze zde ukládat nebezpečné odpady.