01.09.2016

Územní rozhodnutí č. 89/2016 - vežejná vyhláška