17.08.2011

Územní rozhodnutí č. 43/2011 o umístění stavby. Protipovodňová opatření v k.ú. Malešovice