25.03.2011

Usnesení EX 863/06-101 - draž.vyhl.vydané 17.03.2011 soudním exekutorem