12.06.2013

Odlov geograficky nepůvodních druhů živočichů.