02.01.2018

Protipovodňová opatření obce Malešovice

Předmětem podpory je zpracování digitálního protipovodňového plánu a pořízení lokálního výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Malešovice.  Plakát

 

Ovocné stromořadí v obci Malešovice 

Účelem dotace je založení zeleně v k.ú. Malešovice. V rámci projektu dojde k výsadbě dřevin, včetně následné tříleté péče. Plakát

 

Plochy odpočinku

Předmětem podpory je zakládání a regenerace zeleně v k.ú. Malešovice. V rámci projektu dojde k výsadbě dřevin a založení trávníků na vybraných plochách obce Malešovice včetně následné tříleté péče. Plakát

 

Pořízení štěpkovače a kompostérů pro obec Malešovice 

Předmětem podpory je zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu, který vzniká na území obce Malešovice. Plakát

 

Intenzifikace ČOV Malešovice

Předmětem podpory je rozšíření kapacity ČOV Malešovicez 600 EO na 1200 EO. Plakát