27.03.2019

Přerušení dodávky el. energie 27.03.2019