09.12.2011

Pozemkový fond ČR- pozemky určené k prodeji