Loc: 49°1'24.943"N
16°30'4.637"E

Dnes má svátek Státní svátek - Mistr Jan Hus, zítra Bohuslava

Památky v obci

 Kostel svatého Štěpána

V jádru gotická stavba ze 14. století (viz. opěráky u presbytáře, kamenné ostění u dveří do sakristie a základy) s pozdějšími opravami -zejména 17. a 19 .století (roku 1822 přistavěn kůr), na věži kostela jsou čtyřstranné hodiny, průměr číselníků 140 cm, bílý podklad, černé číslice, půlové bití. Vlastíkem je církev římskokatolická. Kostel tvoří dominantu obce a je památkově chráněný.

V roce 2012 provedena celková rekonstrukce kostela v celkové výši cca 3.300.000 Kč. Obec Malešovice přispěla částkou 100.000Kč.

   

     

    

 

Při rekonstrukci v roce 2012 byla nalezena schránka s následujícím obsahen:

Nejstarší text

1934

Zápis o opravě 1964

1964

Mince

 K nalezeným dokumentům jsou přidány aktuální a opět vloženy do schránky pro budoucí nálezce.

Schránka se ukládá pro příští nálezce, kteří odhalí její aktuální obsah.

 

 

 

 

 

 

 

Kostel svatého Štěpána

 

2012

 

 

Socha svatého Jana Nepomuckého

Kamenosochařská práce z roku 1737. Atributy světce: pero,kříž (architektonicky náročněji vytvořený sokl a ohrádka). Socha se nachází u silnice směrem na Kupařovice. Vlastníkem je obec Malešovice. Socha je památkově chráněna.

Na své místo se 31.3.2011po provedení restaurátorských prací vrací socha sv. Jana Nepomuckého. Restaurátorské práce byly provedeny a dokončeny v roce 2010 restaurátorem Mgr.Martinem Slovákem. Celkové náklady na opravu činily 103140 korun, z toho prostředky z „Programu“ Ministerstva kultury ČR 42000 korun a 61140 korun bylo použito z rozpočtu obce Malešovice. Podrobnosti o popisu a rozsahu provedených oprav naleznete v přiložené závěrečné zprávě z 21.1.2011. Do schránky nevelkých rozměrů umístěné v soše byl starostou obce Ing. Z. Pavlíkem vložen vzkaz pro budoucí generace.

 Duben 2012 - vandal ukradl ze sochy svatozář.Frown

 

Socha svatého Jana Nepomuckého

 

Zděná boží muka

Datum vzniku není známo. Stojí u cesty k bývalému mlýnu. Vlastníkem je obec Malešovice. Boží muka jsou památkově chráněna.

 

 

 

Sv. Florián

Výrazná sochařská práce z pozdního 18. století, nachází se v parku uprostřed obce. Motiv : kamenný sv. Florián hasící hořící dům u své levé nohy. Vlastníkem je obec Malešovice. Socha je památkově chráněna. Žádost o dotaci na restaurování sochy byla v roce 2011 podána.

Socha svatého Floriána


Ostatní historicky cenné objekty

 

Svatý kříž

Kříž je z pískovce -19. století - text nečitelný. Stojí u silnice směrem do Pohořelic.

Koncem dubna 2013 se památka po provedení restaurátorských prací vrátila do obce. Nově je umístěna v parku  u křižovatky.

 

 

 

 

 

Svatý kříž

19. století -text nečitelný. Stojí u bývalé cesty do Odrovic - v polích.

 

Pomník padlým v 1. světové válce

Motiv : kamenný anděl na stupňovitém žulovém soklu, na němž je německý text: " Den gefallenen Helen 1914 - 1918 ". Nachází se uprostřed návsi.

Restaurátorské práce byly provedeny v závěru roku 2011.

 

Na své místo se po provedení restaurátorských prací vrátila 08.12.2011 socha kamenného anděla. Restaurátorské práce byly provedeny a dokončeny v roce 2011 restautátorem MgA. Jiřím Markem, který veškeré práce provedl bez nároku na honorář.Socha se nachází v blízkosti kostela.

                

                náhled historického fota, stavu před opravou a po opravě

Pomník padlým v 1. světové válce

 

 

 

 

 

 

Pomník padlým v letech 1939 - 1945

Sochařská práce - obsahuje český text. Nachází se v parku u silnice směrem na Loděnice. V roce 2011 byla provedena oprava chodníku před pomníkem.

Pomník padlým v letech 1939 - 1945