05.04.2013

Oznámení i zahájení žízení. Povolení odlovu geograficky nepůvodních druhů