16.03.2020

Omezení úředních hodin – aktualizováno

 

Omezení úředních hodin

 

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 217 o přijetí krizového opatření čl. 3, se s účinností ode dne 16. března 2020 do odvolání stanovují úřední hodiny Obecního úřadu Malešovice takto:

 

·          Pondělí:  9:00 - 11:00 a následně 16:00 - 17:00

·          Středa:    9:00 - 11:00 a následně 16:00 - 17:00

 

V ostatních dnech a časech bude obecní úřad pro veřejnost uzavřen.

 

Uvedené úřední hodiny jsou platné jen pro občany s trvalým pobytem v obci Malešovice, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu.

 

Výše uvedené opatření vlády České republiky bylo vydáno v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS-CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.