30.12.2019

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice  o místním poplatku ze psů