14.12.2015

Obecně závažná vyhláška č.01/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadu