30.12.2019

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 4/2010 o místním poplatku ze vstupného