30.12.2019

Obecně závažná vyhláška č.04/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů