04.10.2013

Návrh opatření obecné povahy - stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny vodního toku Jihlava