27.04.2016

V návaznosti na ust. §36, odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen „zákon“) zveřejňujeme úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného a stočného.