Loc: 49°1'24.943"N
16°30'4.637"E

Dnes má svátek Státní svátek - Mistr Jan Hus, zítra Bohuslava

       

2016

 

 • Dětské hřiště MŠ Malešovice. Celý projekt v celkové částce 497 409,- Kč byl dokončen 20. 7. 2016.  

 

 

                                  

 

 

 

2015

 • Malešováci dětem Předmětem projektu bylo vybudování dětského hřiště v obci Malešovice na p.č. 8/1 (střed obce - stará zástavba).Celý projekt v celkové částce 568 041 Kč byl dokončen 7. 8. 2015 předáním díla zhotovitelkou firmou TEWIKO systems, s.r.o. obci Malešovice.

   

 

                                                                                                         

 

 • Novostavba chodníku  - směr na Medlov

 

2014 

 • Březen

        Dle dochovaných informací se dne 15.3.2014 v 10:30 hod.  konala na OÚ Malešovice první svatba.  Své ano         si řekli snoubenci:    slečna Pavlína Hambálková a pan Jan Buršík

         Oddávajícím byl starosta obce Malešovice Ing. Zdeněk Pavlík

  

 • Únor

08.02.2014 Savnostní otevření KD Malešovice

 

     

        

 

 

   Smile2013     

 • Rekonstrukce KD Malešovice

          Po dlouhém snažení byla zajištěna dotace na rekonstrukci KD Malešovice.

         Fotografie před rekonstrukcí:

 

   

 • Oprava chodníku u kostela

   

 • Pořízeny lavice a stoly - U HUSINCE

 

 • Zakoupen další herní prvek pro děti - MŠ Malešovice               

 

Smile 2012

 •  Odvodnění nové komunikace

          Bylo zajištěno odvodnění  komunikace v novostavbách.

                                                  Před opravou                                                         

Po opravě

 

 • Sv. Florián - sochařská práce z pozdního 18. století

   Starosta obce zajistil finanční dotaci na zrestaurování uvedené památky. Restaurátorské práce jsou již zahájeny.                                                                                                                                     

  Fotografie před restaurováním:                                                                                      

   

                                                                                                        
 • Svatý kříž - památka z 19. století.

 

              Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík zajistil finanční dotaci na restaurování zchátralé památky. Restaurátorské práce jsou již zahájeny.

Fotografie před restaurováním:

Fotografie po provedeném restaurování

   

       

 • Byla zahájena oprava hřbitovní zdi

              Opravujeme

   

 

 

              Fotografie před opravou

 

  

Výkres - situace - budoucí podoba včetně parkoviště

 • V obci směrem od Odrovic byl instalován měřič rychlosti.

 • Za zajištěné sponzorské finanční prostředky byl za 120 000 Kč zakoupen další herní prvek pro děti - lokalita nové výstavby RD - směr Odrovice

              

 • Obec částkou 100.000 Kč přispěla na rekonstrukci kostele sv. Štěpána Malešovice

      

      

         

         

 • Byla zhotovena mapa čísel popisných

 • Květen 2012 - vybudování ploch pro kontejnery

 

 

   

 

 

 • Květen 2012 - vybudování parkovacího stání v lokalitě výstavby nových RD  - směr Odrovice

 • Realizace IS  - lokalita směr Odrovice

 

 

 • Dokončení a vydání KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU pro stavbu: Ochranný val VVTL plynovodu pro víceúčelové hřiště.

 

Smile2011                                                                            

 • Na své místo se po provedení restaurátorských prací vrací 31.3.2011socha sv. Jana Nepomuckého. Restaurátorské práce byly provedeny a dokončeny v roce 2010 restaurátorem Mgr.Martinem Slovákem. Celkové náklady na opravu činily 103140 korun, z toho prostředky z „Programu“ Ministerstva kultury ČR 42000 korun a 61140 korun bylo použito z rozpočtu obce Malešovice.

 • Březen 2011 v obci jsou rozmístěny první lavičky a odpadkové koše: 3x lavička v parku uprostřed obce + odpadkový koš 2x lavička v parku u křižovatky + odpadkový koš 1x lavička u kostela + odpadkový koš Hrazeno z rozpočtu obce Malešovice.

 • 11.04.2011 - 14.04.2011 generální oprava ČOV Malešovice. ČOV byla po dobu tří dnů zcela odstavena. Vše se zvládlo, občané odstavení ČOV vůbec nezaznamenali.

 • Červen 2011 - rekonstrukce budovy OÚ Malešovice Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík zajistil počátkem roku 2011 z "Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje" z DT 1 pro rok 2011 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti dotaci na opravu budovy OÚ Malešovice. Z uvedené dotace byla částečně pokryta oprava budovy obecního úřadu Malešovice. Starosta obce zveřejnil poptávku k podání cenové nabídky na stavební práce. Výběrového řízení bylo přítomno 9 z 9 členů zastupitelstva. Doručeny byly dvě nabídky v cenovém rozpětí ccc 60 000,- Kč až cca 120 000 Kč. Vybrána byla počtem devíti hlasů nejnižší nabídka. Projekt zahrnoval mimo jiné opravu a nátěr fasády budovy OÚ Malešovice. Bylo zakoupeno: venkovní vytríny s osvětlením pro zveřejňování informací, držáky na vlajky, stojany na kola pro návštěvníky OÚ. Nezbytná byla také oprava a vybavení nevyhovujících prostorů v budově úřadu. Bylo nutné vybourání poškozených zárubní, zakoupení vnitřních dveří. Byla vybudována místnosti sloužící ke společnému setkávání s občany za účelem vítání občánků, besed s jubilanty a konání veřejných zasedání zastupitelstva. Byla nutná oprava omítek, provedení rozvodů el. (zásuvky. světla). V budově OÚ bylo nevyhovující sociální zařízení, přístup na půdu byl pouze ze sousedního soukromého pozemku. Dořešit se musí kanalizační jímka, která je společná pro OÚ, pohostinství a potraviny. Veškerý provoz je hrazen pouze z prostředků oce a k jímce není přístup.

Fotografie před rekonstrukcí OÚ Malešovice

Před rekonstrukcí - fasáda OÚ Před rekonstrukcí - fasáda OÚ

Před rekonstrukcí - fasáda OÚ   Před rekonstrukcí - fasáda OÚ

 

Před rekonstrukcí - fasáda OÚ  Před rekonstrukcí - fasáda OÚ

Několik fotografií po rekonstrukcí OÚ Malešovice

fotografie po rekonstrukci OÚ Malešovice

fotografie po rekonstrukci OÚ Malešovice

fotografie po rekonstrukci OÚ Malešovice

fotografie po rekonstrukci OÚ Malešovice

fotografie po rekonstrukci OÚ Malešovice

 • Červen 2011 - rekonstrukce budovy POŠTY. Starosta obce Ing. Z. Pavlík zajistil počátkem roku 2011 dotaci z níž byla částečně pokryta oprava budovy POŠTY, uvedená budova je majetkem obce Malešovice.

Fotografie po rekonstrukci

 • Srpen 2011 - Územní rozhodnutí o umístění stavby Protipovodňová opatření v k.ú. Malešovice. I přes obrovské obtíže se současnému zastupitelstvu podařilo připravit a doplnit veškerou chybějící a neúplnou dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby. Veškeré podklady za něž byla v minulosti vynaložena nemalá částka z rozpočtu obce byla nově zpracována, doplněna o již propadlá a neúplná vyjádření a souhlasy vlastníků. Bylo nutno opakovaně žádat o vydání Územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí bylo vydáno.

 • Srpen 2011 - Oprava krajnic a dešťové kanalizace v souběhu se silnicí č.III/39525 směr na loděnice. Starosta obce Ing. Pavlík 25.02.2011 zveřejnil poptávku k podání cenové nabídky na stavební práce. Výběrového řízení bylo přítomno 7 z 9 členů zastupitelstva. Doručeno bylo pět nabídek v cenovém rozpětí ccc 480 000 ,- Kč až cca 1 300 000 Kč. Vybrána byla nejnižší nabídka. Celá akce je plně hrazena z prostředků obce. Práce jsou realizovány dle projktu SúS.

  

  

    

 • Na své místo se po provedení restaurátorských prací vrátila 08.12.2011 socha kamenného anděla. Restaurátorské práce byly provedeny a dokončeny v roce 2011 restautátorem MgA. Jiřím Markem, který veškeré práce provedl bez nároku na honorář.Socha se nachází v blízkosti kostela.

Náhled historického fota, stavu před opravou a po opravě

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografie z renonstrukce:

 

 

 

  

   Smile2010

 • Od 25. 01. 2010 je na obecním úřadě Malešovice občanům k dispozici CzechPoint -kontaktní místo, kde je možné získat výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a rejstříku trestů.

  czech point logo.gif

 

                                                                         

 

 

 • Zasílání informací občanům pomocí SMS zpráv

 • Zasílání informací občanům pomocí e-mailu

Smile2009

 • 20. 07. 2009 Umístění herní sestavy v parku uprostřed obce Herní sestava
  Krátký popis: věž se skluzavkou, schody, řetězová houpačka, prolézací žebřík, házecí stěna
  Věkové určení: 3-14 let
  Rozměry herního prvku: 3 x 6,5 m
  Rozměry bezpečnostní zóny: 9 x 9,5 m
  Výška pádu: 150 cm
  Cena: 47 600,- Kč bez DPH

Popis:

Věž s laminátovou skluzavkou (třívrstvý laminát) a řetězovou houpačkou s prolézacím žebříkem, výstup na věž po žebříku. Konstrukce věže a houpačky – hranoly 10x10cm opatřeny třemi vrstvami lazurovacího nátěru pro venkovní použití při zachování struktury dřeva. Sedátko houpačky zavěšeno na ložiskových bezúdržbových závěsech. Stabilita houpačky je vylepšena ocelovými rohovými výstuhami. Veškeré spoje na věži čepované, zábradlí Ø 5cm zapuštěno do příčných hranolů – odolné vůči vandalismu. Do terénu kotveno v ocelových patkách. Veškerý spojovací materiál pozinkovaný nebo nerezový. Kovové části na konstrukci jsou upraveny vypalovanou práškovou barvou Komaxit. U dojezdu skluzavky je umístěna pryžová deska 50x50cm. Prvek je certifikován dle ČSN EN 1176.

                                                                             Frown2008

 • 01.03. - tlaková níže Emma pořádně řádila a zanechal za sebou spoušť.

Tlaková níže Emma řádila Tlaková níže Emma řádila

Tlaková níže Emma řádila Tlaková níže Emma řádila

Tlaková níže Emma řádila

 

                                                                           

 Smile2007

 • Umístění autobusové čekárny u OÚ

 • Dokončení druhé etapy oprav chodníků a výsadby zeleně.

 • Dokončen prodej stavebních pozemků - II. etapa

 • Znovuzprovoznění hodin na místním kostele.

                                                                           

 Smile2006

 • Oprava obecních komunikací, oprava chodníků, výsadba zeleně, oprava obecního úřadu

                                                                           

Smile 2005

 • Oprava místní komunikace od křižovatky směrem do středu obce

                                                                           

 Smile2004

 • Přípojky domácností a obecních budov na splaškovou kanalizaci a vodovod

                                                                           

 Smile2002 - 2003

 • Obec realizovala stavbu vodovodu v celé obci

                                                                             Smile2001

 • Započaly přípravy na možnost výstavby nových rodinných domů, dle územního plánu, v roce 2003 byla výstavba zahájena.

                                                                           

 Smile2000

 • Dokončen a schválen územní plán obce

                                                                                                                                                         

Smile2000 - 2001

 • Generální oprava budovy obecního úřadu

                                                                           

Smile1999 - 2000

 • Provedena třetí etapa – napojení toku Potůček z Malešovice do hřiště na řeku Jihlavu nad splavem v Medlově. Tímto dílem vešla obec Malešovice do povědomí mnoha institucí našeho státu přes životní prostředí. Oblast byla později vyhlášena jako přírodní park Niva Jihlavy. Na základě těchto zdařilých akcí byla obci Malešovice dále udělena výjimka na státní dotace na vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Jmenovaná akce byla realizována rovněž za spolupráce s fondem ŽP, především s agenturou ochrany přírody a krajiny, jako další etapa obnovy krajiny a přírody. Stavba kanalizace a ČOV byla zahájena v roce 2002 a dokončena v roce 2003. Současně s touto akcí obec přispěla na domovní přípojky kanalizace, které jsou dnes téměř všechny v provozu.

                                                                           

Smile1999

 • Opravena komunikace Malešovice – Medlov

 • Obec přispěla na opravu střech a vazby místního kostela - Oprava kulturního domu

                                                                           

Smile1998 - 2001

 • Úprava veřejných prostranství, parčíků před kostelem, hasičkou a na křižovatce

                                                                           

Smile1998 - 2000

 • Vstavba 6-ti bytů formou půdní nástavby nad budovami MŠ a ŠJ

Byty nad školkou

                                                                           

Smile1998

 • Rozšíření veřejného osvětlení obce a následně v roce 2000 výměna veškerých svítidel veřejného osvětlení

                                                                           

Smile1996

 • Plynofikace obce - Ukončen provoz místní školy z důvodů poklesu žáků. Budova byla v letech 1997 – 1998 přestavěna s pomocí státních dotací na bytovou jednotku o 6-ti bytech, a tím byla budova uchráněna před demolicí.

                                                                           

Smile1995 - 1996

 • Generální oprava budovy pošty v Malešovicích

                                                                           

Smile1995 - 1999

 • Obec byla investorem a tvůrcem obnovení toku Potůčku z Malešovice až do Cvrčovic na splav

                                                                           

Smile1995

 • Oprava budovy kulturního domu.

                                                                           

Smile1994

 • Oprava hřbitovní zdi, márnice, úprava okolí hřbitova, likvidace skládky odpadu před hřbitovem

                                                                           

Smile1991 - 1996

 • Dokončeno obnovení systému vodních toků na celém k.ú. Malešovice

  Jezírko