27.01.2012

Informujeme Vás o možnosti odkládat vysloužilé elektrozařízení na sběrný dvůr v Pohořelicích na ulici Loděnická a do stacionárních kontejnerů na drobné elektrozařízení v Pohořelicích na ulici Znojemská

u Jednoty a na ulici Brněnská u Jednoty.

 

UPOZORNĚNÍ: jedná se pouze o elektrozařízení a to musí být kompletní!

Neúplné elektrozařízení nebude na sběrný dvůr přijímáno!

 

V příloze jsou informace k odebíraným skupinám elektrozařízení a na poslední stránce jsou uvedeny všechny komponenty, které má výrobek obsahovat, aby byl kompletní.

Příloha:

 Elektrozařízení