26.04.2015

V návaznosti na ust. §36, odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen „zákon“) Vám v příloze zasíláme úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného a stočného. V souladu s § 36, odst. 8 zákona Vás prosíme o jejich vyvěšení na úřední desce po dobu nejméně 30 kalendářních dnů.

Zároveň Vás chceme informovat, že jsme splnili předepsanou informační povinnost ve vztahu k Ministerstvu zemědělství ČR a požadované informace na kalendářní rok jsme odeslali v elektronické podobě.

 

 

Ivančicová Ilona

 

Sekretariát VaK Břeclav, a.s.